Aktuality

Informace pro podnikatele a naše klienty v souvislosti s koronavirem

Naše kancelář je v provozu. Pouze prosíme naše klienty, aby využívali při komunikaci s námi přednostně telefon, mail, internet. Osobního kontakt je možný v naléhavých případech po předchozí telefonické domluvě. Dodržujeme všechna zákonná opatření.

Budeme pro vás zveřejňovat důležité informace a odkazy týkající se aktuální situace především v oblasti daní, mezd a zaměstnanosti v souvislosti s koronavirovou krizí.

Pomáháme podnikatelům orientovat se v této složité situaci a radíme, jak postupovat při využití nabídky státních programů a nabídek pomoci podnikatelům. Informace v tisku a v jiných sdělovacích prostředcích jsou často neúplné či nepřesné a proto doporučujeme sledovat zejména internetové stránky příslušných státních úřadů.

EET – Elektronická evidence tržeb: od 1. 5. 2020 začíná závěrečná fáze

Od 1. 5. 2020 vstoupí v platnost závěrečná fáze EET. Od tohoto data budou podléhat evidenci téměř všechny podnikatelské subjekty, nově tedy i podnikatelé v oblastech svobodných povolání, dopravy, zemědělství, řemeslných činností a ve výrobě.

Povinnost evidovat tržby se vztahuje na všechny tržby v hotovosti, šekem nebo směnkou. Evidenci nepodléhají platby převodem z účtu na účet a platby kartou. Lze tedy dovodit, že podnikatelů nebo firem, které přijímají při své podnikatelské činnosti pouze platby na bankovní účet, se EET netýká.

Zobrazit celou novinku

Klíčová slova:

Zvýšení minimální mzdy od 1. 1. 2020

Minimální mzda bude od 1. 1. 2020 ve výši 14 600 Kč. Dochází tak k jejímu navýšení oproti roku 2019 (13 350 Kč) o částku 1 250 Kč. Jedná se o výrazné navýšení, které velmi podstatně zvýší mzdové náklady zaměstnavatelů v podnikatelském i neziskovém sektoru.

Dochází tak k navýšení i tzv. Zaručené mzdy, která je odvozována od minimální mzdy (§ 112 zákoníku práce) a znamená, že odměna za práci pro konkrétní profesi nesmí být nižší než vládním nařízením stanovená zaručená mzda. Pro tyto účely jsou jednotlivé profese (práce) rozděleny do 8 skupin dle složitosti, namáhavosti a odpovědnosti.

Zobrazit celou novinku

Změny v účetnictví a daních od roku 2019
Změna minimální mzdy od 1. 1. 2019

Minimální mzda bude od 1. 1. 2019 ve výši 13 350 Kč. Dochází tak k jejímu navýšení oproti roku 2018 (12 200 Kč) o částku 1 150.

Zaručená mzda je odvozována od minimální mzdy (§ 112 zákoníku práce) a znamená, že odměna za práci pro konkrétní profesi nesmí být nižší než vládním nařízením stanovená zaručená mzda. Pro tyto účely jsou jednotlivé profese (práce) rozděleny do 8 skupin dle složitosti, namáhavosti a odpovědnosti.
Na základě našich zkušeností lze konstatovat, že mnoho podnikatelských subjektů v soukromém sektoru se zaručenou mzdou nepracuje a dochází tak k porušování zákonných předpisů při odměňování zaměstnanců potažmo k nesprávnému odvodu daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a odvodům na sociální a zdravotní pojištění.
Důležité je zmínit i to, že zaručená mzda pro konkrétní profesi se vztahuje i na dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti.
Zobrazit celou novinku

Daňové výdaje uplatňované procentem z příjmů (tzv. paušální výdaje) za rok 2018

Neuplatní-li poplatník daně z příjmů fyzických osob (podnikatel) prokazatelně výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů, může uplatnit tzv. paušální výdaje ve výši:

80% – z příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství
80% – z příjmů ze živností řemeslných
60% – z příjmů ze živností ostatních
40% – z příjmů z jiného podnikání, ke kterému je potřeba podnikatelské oprávnění
40% – z příjmů z užití práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, autorských práv
40% – z příjmů z výkonu nezávislého podnikání
30% – z příjmů z nájmu
Zobrazit celou novinku

Daňové a účetní novinky a PF 2018

Na samotný závěr roku nabízíme některé významnější novinky pro podnikatele v roce 2018.

Příjmy ze závislé činnosti budou podléhat srážkové dani, pokud v úhrnné výši nepřesáhnou 2500 Kč za měsíc. Doposud podléhaly srážkové dani pouze příjmy z dohod konaných mimo pracovní poměr do 10000 Kč za měsíc, jestliže nebylo podepsáno prohlášení k dani

Bude zvýšena minimální měsíční mzda na 12200 Kč dle Nařízení vlády č. 286/2017 Sb. Výše minimální mzdy má přímý vliv na stanovení celé řady dalších slev, dávek, výši pojistného a dalších.
Zobrazit celou novinku