Aktuality

Daňové výdaje uplatňované procentem z příjmů (tzv. paušální výdaje) za rok 2018

Neuplatní-li poplatník daně z příjmů fyzických osob (podnikatel) prokazatelně výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů, může uplatnit tzv. paušální výdaje ve výši:

80% – z příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství
80% – z příjmů ze živností řemeslných
60% – z příjmů ze živností ostatních
40% – z příjmů z jiného podnikání, ke kterému je potřeba podnikatelské oprávnění
40% – z příjmů z užití práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, autorských práv
40% – z příjmů z výkonu nezávislého podnikání
30% – z příjmů z nájmu
Zobrazit celou novinku

Daňové a účetní novinky a PF 2018

Na samotný závěr roku nabízíme některé významnější novinky pro podnikatele v roce 2018.

Příjmy ze závislé činnosti budou podléhat srážkové dani, pokud v úhrnné výši nepřesáhnou 2500 Kč za měsíc. Doposud podléhaly srážkové dani pouze příjmy z dohod konaných mimo pracovní poměr do 10000 Kč za měsíc, jestliže nebylo podepsáno prohlášení k dani

Bude zvýšena minimální měsíční mzda na 12200 Kč dle Nařízení vlády č. 286/2017 Sb. Výše minimální mzdy má přímý vliv na stanovení celé řady dalších slev, dávek, výši pojistného a dalších.
Zobrazit celou novinku

Pořádáme seminář Elektronická podání pro finanční správu dne 30.9.2014 v Brně

Elektronizace daňové správy opět pokročila. Od 1. ledna 2014 se rozšířil počet podání, které je nutno podávat výhradně elektronicky. Zásadní změna se odehrála v oblasti DPH, kdy téměř veškerá přiznání musí být podána elektronicky. Připravili jsme pro vás odborný seminář, který vás s touto problematikou podrobněji seznámí.

Zobrazit celou novinku

Pořádáme seminář Daňová kontrola podnikatelských subjektů dne 25.9.2014 v Brně

Daňová kontrola je nástrojem, kterým daňová správa prověřuje tvrzení daňových subjektů a ostatní okolnosti rozhodné pro správné stanovení daně. Daňová kontrola klade zvýšené nároky na daňové subjekty. Znalost práv a povinností podnikatele před zahájením a při vlastním průběhu daňové kontroly může zabránit doměření daně v nesprávné výši.

Zobrazit celou novinku

Přiznání k DPH se od 1. 1. 2014 podává elektronicky

V souvislosti s účinností § 101a v zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, jsou povinni plátci DPH podávat Daňová přiznání, Dodatečná daňová přiznání a Hlášení včetně příloh elektronicky. Tato povinnost tedy plátcům vzniká již při podání Přiznání k DPH za 4. čtvrtletí  2013 a za leden 2013.

Zobrazit celou novinku

Co je to Daňová informační schránka

Daňová informační schránka slouží pro poskytování informací ze strany finanční správy podnikatelům. Pozor, nezaměňujte tento pojem s Datovou schránkou, která je informačním systémem veřejné správy a nahrazuje např. klasický způsob doručování dokumentů v listinné podobě.

Zobrazit celou novinku

Co dělat v případě, kdy na daňovém dokladu pro odběratele chybně uvedete DPH

Předem bychom vás rádi upozornili, že se v tomto článku nebudeme věnovat opravě základu daně a výše daně v případech, kdy k opravám dochází při zrušení či vrácení zdanitelného plnění nebo se po uskutečnění plnění snižuje základ daně a daň např. na základě reklamačního řízení. Na tyto situace se zaměříme v některém z dalších článků.

Zobrazit celou novinku