Program ANTIVIRUS

Jedná se o náhradu mezd pro podnikatele – zaměstnavatele tak, aby nedocházelo k propuštění zaměstnanců.
Podrobné informace vyhledejte na adrese:
https://www.mpsv.cz/antivirus

V případě jakýchkoliv dotazů využijte náš kontaktní formulář na adrese https://osnova.cz/kontakt/
Rádi vám poradíme.

Podrobný manuál pro zaměstnavatele je zveřejněn na adrese.
https://www.mpsv.cz/documents/20142/1443715/Manual_Program_Antivirus.pdf/eacabb67-657a-42d3-2279-82ae3280b1fa

Základní dvě varianty programu Antivirus:
Režim A – druh překážky:

  • v případě karantény pobírá zaměstnanec náhradu mzdy 60 % průměrného redukovaného výdělku;
  • v případě uzavření provozu nařízením vlády pobírá zaměstnanec náhradu 100 % mzdy;
  • příspěvek zaměstnavatelům činí 80% z vyplacené náhrady mzdy včetně odvodů, nejvýše však 39000 Kč

Režim B – druh překážky (překážky v práci na straně zaměstnavatele) :

  • Překážky v práci na straně zaměstnavatele z důvodu nařízení karantény či péče o dítě u významné části zaměstnanců (30 % a více) – zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 100 % průměrného výdělku
  • Omezení dostupnosti vstupů (surovin, výrobků, služeb) nezbytných k činnosti – zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 80 % průměrného výdělku
  • Omezení poptávky po službách, výrobcích a jiných produktech firmy – zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 60 % průměrného výdělku
  • příspěvek zaměstnavatelům činí 60% z vyplacené náhrady mzdy včetně odvodů, nejvýše však 29000 Kč

 

Příspěvěk byl publikován dne