Účetní služby a poradenství

Účetnictví pro firmy

Potřebujete pomoci s účetnictvím, abyste se mohli naplno věnovat dalším oblastem podnikání vaší firmy? Nabízíme vám naše dlouholeté zkušenosti a profesionální služby v oblasti vedení účetnictví.

 • Zabezpečíme komplexní vedení vašeho účetnictví
 • Za zpracované účetnictví převezmeme plnou zodpovědnost
 • Zajistíme přechod vedení účetnictví od stávajícího zpracovatele do našeho účetního systému nebo zavedeme účetnictví pro zcela novou společnost
 • Zajistíme zpracování účetních závěrek dle českých účetních standardů a platné legislativy
 • Provedeme transformaci účetního výsledku hospodaření na daňový základ, doporučíme veškerá zákonná opatření vedoucí k minimalizaci daňové povinnosti a podáme přiznání k dani z příjmů
 • Pokud jste plátcem DPH, budeme za vás podávat přiznání k DPH včetně záznamní povinnosti
 • Budeme sledovat veškeré legislativní změny a novinky, které ihned aplikujeme při naší práci
 • Ve věcech účetnictví a daní budeme zastupovat vaši firmu při jednání s úřady. Upřednostňujeme elektronickou komunikaci s úřady státní správy za účelem snížení administrativní náročnosti a ceny našich služeb
 • Zveřejníme účetní závěrky na obchodním rejstříku
 • Zpracujeme hlášení v systému INTRASTAT při obchodování firmy se státy v EU
 • Dokážeme zabezpečit i jednotlivé oblasti ve vaší firmě (skladové hospodářství, e-shop nebo maloobchodní prodej včetně propojení pokladen a periférií s účetním systémem)
 • Rádi pro vaši firmu zpracujeme také vnitřní účetní směrnice a interní postupy účtování

Jaké jsou možnosti vedení účetnictví vaší firmy?

Nabízíme tři základní varianty vedení vašeho účetnictví, ze kterých si můžete vybrat. Jedná se o:

 1. Zabezpečení vedení účetnictví přímo ve vaší firmě našimi pracovníky. Pokud chcete, aby bylo účetnictví zpracováváno ve vaší firmě na vašem zařízení a prostředcích, naši pracovníci k vám budou docházet a veškeré požadované činnosti provádět přímo u vás. Plně tak nahradí pozici účetního ve firmě, a to při mnohem nižších nákladech a se zárukou kvality poskytovaných služeb.
 2. Externí vedení účetnictví. V tomto případě si u vás v dohodnutých časových intervalech vyzvedneme potřebné účetní doklady a jejich zpracování a veškeré výstupy kompletně zabezpečíme v naší kanceláři. Pokud požadujete vystavování vydaných faktur vlastními pracovníky, umožníme vám tuto činnost poskytnutím příslušeného modulu našeho účetního softwaru nebo připravíme jiné řešení.
 3. Komplexní firemní řešení – outsourcing účetnictví. Více se o této možnosti dozvíte v příslušné sekci.

Jaké účetní systémy využíváme?

Účetnictví vedeme v programech PREMIER systém od firmy PREMIER SYSTÉM, a.s. a STEREO od firmy Ježek software s.r.o. V obou případech se jedná o osvědčený a klienty velmi pozitivně hodnocený účetní software s příznivým rozhraním a pravidelnými aktualizacemi.