Zpracování mezd a personální agenda

Potřebujete pomoci se zpracováním mezd a s personální agendou? Zajistíme pro vás komplexní vedení mzdové agendy a umožníme tak vaší firmě soustředit se na další aktivity jejího podnikání. Jako profesionálové ve svém oboru dokážeme poskytnout mzdové služby kvalitněji, efektivněji a tím pádem také levněji. Mlčenlivost a diskrétnost ve vztahu k informacím o platech vašich zaměstnanců je samozřejmostí.

Ve spojitosti se mzdovou agendou nabízíme následující služby:

 • Kompletně zpracujeme mzdy a personalistiku českých i zahraničních zaměstnanců
 • Převezmeme plnou zodpovědnost za zpracování mzdové agendy
 • Zabezpečíme splnění všech zákonných povinností při vzniku a ukončení pracovního poměru zaměstnance
 • Učiníme veškerá podání, hlášení a přehledy na finanční úřady, zdravotní pojišťovny, Českou správu sociálního zabezpečení a další orgány státní správy
 • Vaši firmu budeme zastupovat před všemi úřady a při kontrolách ze strany těchto institucí
 • Na základě zpracovaných měsíčních mezd provedeme vaším jménem veškeré povinné odvody a platby mezd a zašleme potřebné přehledy a hlášení
 • Pro finanční úřad zpracujeme Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob a ze závislé činnosti a Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických osob
 • Vyhotovíme Evidenční listy důchodového zabezpečení a zajistíme jejich podání na Českou správu sociálního zabezpečení
 • Zaměstnancům zabezpečíme potvrzování formulářů a žádostí pro dávky státní sociální podpory, sociálního zabezpečení, listiny a potvrzení k jednání u soudu a další požadované dokumenty
 • Zpracujeme interní předpisy a směrnice týkající se mzdové a personální agendy
 • Po skončení kalendářního roku zpracujeme roční zúčtování mezd zaměstnanců, v případě potřeby pro ně připravíme potvrzení o zdanitelných příjmech
 • V rámci zpracování mzdové agendy a personalistiky připravíme návrhy pracovních smluv, výpovědí z pracovního poměru, dohody o provedení práce a pracovní činnosti, dohody o hmotné zodpovědnosti zaměstnanců, zápočtové listy pro zaměstnance, potvrzení pro úřady práce 

Hledáte komplexní řešení? Využijte náš outsourcing mezd!

Pomocí účetního softwaru, který implementujeme na míru potřebám vaší firmy, můžete svou mzdovou agendu kompletně outsourcovat. Software umožní vkládání dokladů vašimi pracovníky, které pro tento účel zaškolíme, případně ho pro vás zabezpečí naši kolegové. Všechny doklady jsou pak odesílány přes síť a my je následně zpracujeme.

Jaké jsou výhody kompletního outsourcingu?

 • Máte vždy aktuální přehled o vaší mzdové agendě. Na základě trvalého připojení k účetním datům máte kdykoli k dispozici informace ohledně mzdové agendy nebo manažerské výstupy.
 • Uspoříte na mzdových nákladech. Pořizování účetních dat ve vaší firmě neklade vysoké nároky na odbornost zaměstnanců na rozdíl od zaměstnávání odborných účetních pracovníků.
 • Nemusíte se bát o svá data. Používáte pouze tzv. pracovní stanice. V případě jejich poruchy či havárie nejsou firemní a účetní data uložená na serveru nijak ohrožena a je tak zajištěna jejich maximální bezpečnost.
 • Účetní software je pravidelně aktualizován tak, aby odpovídal platné legislativě a umožňoval efektivní práci.
 • Nemusíte vlastnit server. Účetní software je provozován na našem zabezpečeném a výkonném serveru. Vám tak odpadá starost o modernizaci a údržbu tohoto IT zařízení.

Jaké účetní systémy využíváme?

Mzdovou a personální agendu zpracováváme v programech ÚČTO2000 od firmy Sdružení Tichý & spol. a PREMIER systém od firmy PREMIER SYSTÉM, a.s. Oba programy jsou odbornou veřejností považovány za velmi kvalitní software pro zpracování mzdového účetnictví. Umožňují rychlé a jednoduché výstupy pro zaměstnavatele i orgány státní správy a zdravotní pojišťovny.