Daňové služby a poradenství

Pro podnikatele, OSVČ a firmy

Hledáte profesionální pomoc v oblasti daní? Nabízíme vám jak spolehlivá dílčí řešení a daňové poradenství, tak kompletní zastřešení a převzetí odpovědnosti za vaše daně a účetnictví, díky kterému získáte více času na řešení dalších oblastí vašeho podnikání. Můžete si být jisti, že vaši daňovou zátěž dokážeme optimalizovat tak, aby byla co nejnižší. Při spolupráci stavíme na vzájemné důvěře podložené prokazatelnou úsporou času a finančních prostředků klienta.

V oblasti daní poskytujeme následující služby:

 • Zpracujeme pro vás daňová přiznání, vyúčtování a další podklady ke všem druhům daní a podáme je za vás (přednostně) elektronickou formou
 • Zastoupíme vás v daňových a jiných řízeních před úřady v ČR
 • Poskytneme vám daňové poradenství v oblasti mezinárodního zdanění a řešení problematiky obchodu a služeb v EU z pohledu DPH
 • Komplexně zastřešíme vaše sociální a zdravotní pojištění
 • Posoudíme vámi připravované obchodní transakce se zaměřením na možná daňová rizika
 • Poradíme vám v oblasti převodů a pronájmu nemovitého majetku a movitých věcí, včetně posouzení vlivu na daň z převodu nemovitostí, daň dědickou a darovací a daň z nemovitostí
 • Navrhneme pro vás řešení provozu firemních vozidel ve vazbě na silniční daň, cestovní náhrady a veškeré související náklady
 • Pokud jste začínající podnikatel, nabídneme vám rady a tipy, doporučíme vhodnou formu podnikání a pomůžeme vám s podnikatelským záměrem z hlediska daní a pojištění
 • Zabezpečíme likvidaci vaší firmy nebo jiný způsob ukončení činnosti firmy nebo vašeho podnikání jako fyzické osoby

Nejste spokojeni se stávajícím dodavatelem?

Pokud nejste spokojeni s daňovými a účetními službami vašeho stávajícího dodavatele, rádi pro vás zdarma provedeme analýzu současného stavu a připravíme nezávazný návrh daňové optimalizace a dalších finančních úspor. Garance mlčenlivosti a utajení všech vámi poskytnutých informací, podpořené smlouvou o mlčenlivosti, je samozřejmostí.

Co vám můžeme v oblasti daní dále nabídnout?

 • Zabezpečíme odložení termínu pro podání daňového přiznání k dani z příjmů včetně úhrady daňové povinnosti až o tři měsíce
 • Budeme pro vás sledovat termíny pro placení záloh na daních a pojištění během kalendářního roku
 • Archivujeme vaše daňové (i ostatní) písemnosti v souladu se zákonnými předpisy, přičemž označení skartačními znaky a jejich uložení v archivu provádíme dle dohody
 • Na základě plné moci pro vás zabezpečíme veškerou komunikaci s finančními úřady, správou sociálního zabezpečení, zdravotními pojišťovnami a dalšími úřady
 • Zastoupíme vás během celé doby trvání daňové kontroly a dalších kontrol ze strany úřadů a budeme vás průběžně informovat o jejích výsledcích
 • Upozorníme vás na důležité legislativní změny, které by mohly mít dopad na vaše podnikání