Účetní služby a poradenství

Daňová evidence pro OSVČ a podnikatele

Podnikáte nebo se chystáte začít a potřebujete pomoci s vedením daňové evidence? Rádi vám poskytneme následující služby:

  • Zajistíme pro vás všechna oprávnění potřebná pro zahájení podnikání na živnostenském úřadě
  • Přihlásíme vás na příslušných úřadech, zejména na finančním úřadě, České správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně
  • Povedeme vaši daňovou evidenci dle zákona o daních z příjmů, na základě vašeho požadavku za vás budeme i vystavovat a odesílat faktury
  • Pokud jste plátcem DPH, budeme pro vás zpracovávat daňová přiznání za měsíční nebo čtvrtletní zdaňovací období včetně Souhrnného hlášení a evidence při uplatňování režimu přenesení daňové povinnosti
  • Po skončení kalendářního roku pro vás zpracujeme Přiznání k dani z příjmů fyzických osob a následně ho za Vás podáme na příslušný finanční úřad
  • Rádi pro vás zpracujeme a na zdravotní pojišťovny a Českou správu sociálního zabezpečení podáme Přehledy o příjmech a výdajích OSVČ
  • V rámci daňové evidence pro vás též povedeme evidenci podnikatelského movitého majetku, nemovitostí a vozidel a zpracujeme Přiznání k dani silniční za příslušný kalendářní rok

Chystáte se uplatnit paušální výdaje?

Pokud se rozhodnete uplatnit tzv. paušální výdaje, tedy výdaje procentem z dosažených příjmů, stačí, když pro vás povedeme pouze záznamy o příjmech a pohledávkách. Po skončení kalendářního roku zpracujeme Přiznání k dani z příjmů fyzických osob, které podáme na příslušný finanční úřad. Rovněž zpracujeme a podáme Přehledy o příjmech a výdajích OSVČ na zdravotní pojišťovny a Českou správu sociálního zabezpečení.

V případě vašeho zájmu pro vás kromě daňové evidence rádi zabezpečíme také komplexní nebo částečnou správu vašich daní. Více o naší nabídce v této oblasti naleznete zde.

Jaké účetní systémy využíváme?

Daňovou evidenci vedeme v programech ÚČTO2000 od firmy Sdružení Tichý & spol. a PREMIER systém od firmy PREMIER SYSTÉM, a.s. V obou případech se jedná o osvědčený a klienty velmi pozitivně hodnocený účetní software s příznivým rozhraním a pravidelnými aktualizacemi.