Daňové výdaje uplatňované procentem z příjmů (tzv. paušální výdaje) za rok 2018

Neuplatní-li poplatník daně z příjmů fyzických osob (podnikatel) prokazatelně výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů, může uplatnit tzv. paušální výdaje ve výši:

80% – z příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství
80% – z příjmů ze živností řemeslných
60% – z příjmů ze živností ostatních
40% – z příjmů z jiného podnikání, ke kterému je potřeba podnikatelské oprávnění
40% – z příjmů z užití práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, autorských práv
40% – z příjmů z výkonu nezávislého podnikání
30% – z příjmů z nájmu

Podmínky použití paušálních výdajů pro rok 2018:
80 % paušální výdaj lze uplatnit nejvýše do částky 800 000 Kč (odpovídá příjmům 1 000 000 Kč)
60 % paušální výdaj lze uplatnit nejvýše do částky 600 000 Kč (odpovídá příjmům 1 000 000 Kč)
40 % paušální výdaj lze uplatnit nejvýše do částky 400 000 Kč (odpovídá příjmům 1 000 000 Kč)
30 % paušální výdaj lze uplatnit nejvýše do částky 300 000 Kč (odpovídá příjmům 1 000 000 Kč)

Slevu na vyživovanou manželku/manžela a daňové zvýhodnění na děti lze uplatnit.

Pokud poplatník uplatní daňové výdaje procentem z příjmů, uplatní takto výdaje ze všech druhů příjmů.
Daňové výdaje procentem z příjmů může uplatnit i poplatník vedoucí účetnictví.
Daňové výdaje procentem z příjmů může uplatnit i poplatník, který je plátcem daně z přidané hodnoty.
Má-li poplatník v jednom zdaňovacím období různé druhy příjmů podle § 7 zákona, u kterých uplatňuje daňové výdaje rozdílným procentem podle druhu příjmů, musí vést přesnou evidenci jednotlivých druhů příjmů tak, aby mohl uplatnit daňové výdaje procentem z příjmů v příslušné výši.

Výše uvedená problematika je uvedena zejména v ustanoveních §7, §9 a dalších zák. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

Příspěvěk byl publikován dne