EET – Elektronická evidence tržeb: od 1. 5. 2020 začíná závěrečná fáze

Od 1. 5. 2020 vstoupí v platnost závěrečná fáze EET. Od tohoto data budou podléhat evidenci téměř všechny podnikatelské subjekty, nově tedy i podnikatelé v oblastech svobodných povolání, dopravy, zemědělství, řemeslných činností a ve výrobě.

Povinnost evidovat tržby se vztahuje na všechny tržby v hotovosti, šekem nebo směnkou. Evidenci nepodléhají platby převodem z účtu na účet a platby kartou. Lze tedy dovodit, že podnikatelů nebo firem, které přijímají při své podnikatelské činnosti pouze platby na bankovní účet, se EET netýká.

Dále se zavádí možnost evidovat tržby v tzv. Zvláštním režimu, o který může požádat podnikatel, který splňuje některá kritéria, jako např.: není plátcem DPH, nemá více jak 2 zaměstnance, výše příjmů z evidovaných tržeb nepřesahuje za 4 bezprostředně předcházející kalendářní čtvrtletí 600 000 Kč a předpokládaná výše těchto příjmů ve 12 bezprostředně následujících kalendářních měsících nepřesahuje 600 000 Kč. Zváštní režim povolí na základě žádosti Finanční správa. Podnikatel pak bude povinnen vydávat zákazníkovi papírové účtenky z bloku účtenek, které obdrží od Finanční správy a po skončení každého kalendářního čtvrtletí odevzdá na finančním úřadě oznámení o přijatých tržbách.

Zde se nabízí úvaha, zda tato výše uvedená administrativa při povolování a provozování tohoto Zvláštního režimu nezatíží podnikatele více než kdyby používal klasický způsob EET.

Bližší informace ke Zvláštnímu režimu jsou uvedeny na webu https://www.etrzby.cz/cs/zvlastni-rezim

Pro závěrečnou fázi platí i nadále pravidla, která jsou uplatňována ve fázích předchozích, t.j. že tržba je z pokladního zařízení zaslána do systému EET, kde je k ní vygenerován unikátní kód a je zaslán zpět do pokladního zařízení. Tržby lze evidovat pomocí standardního pokladního zařízení, aplikace v počítači či chytrém telefonu. Ke každé transakci je třeba vystavit účtenku. K mobilnímu zařízení lze např. zakoupit přenosnou tiskárnu

Příspěvěk byl publikován dne