EET – Elektronická evidence tržeb: od 1. 5. 2020 začíná závěrečná fáze

Od 1. 5. 2020 vstoupí v platnost závěrečná fáze EET. Od tohoto data budou podléhat evidenci téměř všechny podnikatelské subjekty, nově tedy i podnikatelé v oblastech svobodných povolání, dopravy, zemědělství, řemeslných činností a ve výrobě.

Povinnost evidovat tržby se vztahuje na všechny tržby v hotovosti, šekem nebo směnkou. Evidenci nepodléhají platby převodem z účtu na účet a platby kartou. Lze tedy dovodit, že podnikatelů nebo firem, které přijímají při své podnikatelské činnosti pouze platby na bankovní účet, se EET netýká.

Zobrazit celou novinku

Klíčová slova: