Ústavní soud zrušil náběh 3. a 4. etapy EET

Dne 12. 12. 2017 plénum Ústavního soudu částečně vyhovělo návrhu skupiny poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a zrušilo některá ustanovení zákona č. 112/2016, o evidenci tržeb.
Co toto rozhodnutí Ústavního soudu prakticky znamená pro podnikatele?

Zásadní informací je především to, že se odsouvá 3. a 4. etapa EET. K tomu Ústavní soud uvedl, že obory, na které se mají tyto fáze vztahovat, nejsou vyjmenovány v zákoně a jsou upřesněny pouze vládním nařízením. To znamená, že za této situace by mohla vláda libovolně měnit stanovená pravidla, aniž by k tomu potřebovala schválení novely zákona.

Dále se evidence tržeb už nemá týkat úhrad platební kartou, případně dalších bezhotovostních plateb. Soud tak dal za pravdu těm, podle nichž jsou platby kartou už dostatečně evidované bankou, takže je nadbytečné, aby je stát získával ještě přímo od podnikatelů.

Soud též zrušil také povinné zveřejňování daňového identifikačního čísla (DIČ) na účtence, což příliš zasahovalo do soukromí podnikajících fyzických osob, protože v jejich případě je DIČ tvořeno rodným číslem. Zde se domnívám, že dlouhodobá diskuze v oblasti používání rodných čísel u nás, je ztrátou času a plýtváním prostředky. Důvodem je, že na používání rodných čísel je „postaveno“ mnoho evidencí v tomto našem příliš byrokratickém státě.

Podle dříve původně schváleného harmonogramu se měli od 1. března 2018 zapojit např. taxikáři, prodejci občerstvení bez zázemí pro hosty ve formě stolů či židlí a dále také svobodná povolení jako lékaři, advokáti nebo účetní. Od června 2018 se měli přidat zbývající obory jako např. řemeslníci a poskytovatelé dalších služeb.

Nyní bude tedy záležet na tom, jakou novelu připraví zákonodárce a jaký zvolí postup při dalším zavádění evidence tržeb.

Závěrem je třeba zmínit odlišné stanovisko pěti soudců Ústavního soudu, kteří uvedli, že daňová disciplína není vždy tou nejvyšší hodnotou. „Někdy by zájem na ní měl poněkud ustoupit tomu, aby byla zachována silná vrstva aktivních, tvořivých sebevědomých a odvážných lidí, kteří v podnikání riskují svou existenci, místo aby se nechali zaměstnat,“ uvedli.
EET se podle pětice soudců může pro mnohé stát „poslední kapkou“, kvůli které buď přestanou podnikat, anebo přejdou do šedé ekonomiky, což uvolní cestu jejich velkým konkurentům směrem ke korporativnímu, velkopodnikatelskému a dotačnímu státu. „Vzniká tak malá hyperbohatá elita, a dále pak jen hůře či lépe placení zaměstnanci,“ napsali v odlišném stanovisku.
Nezbývá než s tímto názorem souhlasit, což neznamená souhlasit se zatajováním tržeb a podobnými praktikami. Snad ti lidé, kteří si váží poctivé a tvrdé práce, pochopí o čem je tu řeč.

Příspěvěk byl publikován dne