Změny v účetnictví a daních od roku 2019
Změna minimální mzdy od 1. 1. 2019

Minimální mzda bude od 1. 1. 2019 ve výši 13 350 Kč. Dochází tak k jejímu navýšení oproti roku 2018 (12 200 Kč) o částku 1 150.

Zaručená mzda je odvozována od minimální mzdy (§ 112 zákoníku práce) a znamená, že odměna za práci pro konkrétní profesi nesmí být nižší než vládním nařízením stanovená zaručená mzda. Pro tyto účely jsou jednotlivé profese (práce) rozděleny do 8 skupin dle složitosti, namáhavosti a odpovědnosti.
Na základě našich zkušeností lze konstatovat, že mnoho podnikatelských subjektů v soukromém sektoru se zaručenou mzdou nepracuje a dochází tak k porušování zákonných předpisů při odměňování zaměstnanců potažmo k nesprávnému odvodu daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a odvodům na sociální a zdravotní pojištění.
Důležité je zmínit i to, že zaručená mzda pro konkrétní profesi se vztahuje i na dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti.

Minimální mzda má vliv na některé důležité daňové skutečnosti.

– zaměstnavatel vyplatí zaměstnanci měsíční daňový bonus dle § 35d zákona o daních z příjmů jestliže příjmy za daný měsíc činí alespoň polovinu minimální mzdy.
Pro rok 2018 částka činí 6 100 Kč.

– nárok na daňový bonus na dítě dle § 35c zákona o daních z příjmů může uplatnit poplatník, který ve zdaňovacím období měl příjem alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy, do posuzovaného příjmu se počítají pouze příjmy ze zaměstnání a podnikání (§6 a §7 zákona o daních z příjmů).
Pro rok 2018 částka činí 73 200 Kč.

– slevu za umístění dítěte dle § 35bb zákona o daních z příjmů lze uplatnit maximálně do výše minimální mzdy.
Pro rok 2018 částka činí 12 200 Kč.

– osvobození pravidelných důchodů dle § 4 odst. 1 písm. h) zákona o daních z příjmů lze uplatnit do výše 36násobku minimální mzdy
Pro rok 2018 částka činí 439 200 Kč
Poznámka: Uvádíme částky pro rok 2018, za který se nyní bude podávat daňové přiznání.

Pozornost výši minimální mzdy by měly věnovat i osoby bez zdanitelných příjmů (OBZP), u nichž se platba pojistného na zdravotní pojištění odvozuje

Příspěvěk byl publikován dne