Co dělat v případě, kdy na daňovém dokladu pro odběratele chybně uvedete DPH

Předem bychom vás rádi upozornili, že se v tomto článku nebudeme věnovat opravě základu daně a výše daně v případech, kdy k opravám dochází při zrušení či vrácení zdanitelného plnění nebo se po uskutečnění plnění snižuje základ daně a daň např. na základě reklamačního řízení. Na tyto situace se zaměříme v některém z dalších článků.

Zobrazit celou novinku