Změny v účetnictví a daních v roce 2024 – 4. díl

Ostatní změny v oblasti daní a účetnictví

Spotřební daně
Zvyšuje se spotřební daň na alkoholické nápoje a na tabákové výrobky.
Totéž platí i pro alternativní cigarety typu IQOS apod.
Zavedení spotřební daně na tiché víno nebylo odsouhlaseno. Tiché víno tak bude i nadále jediným druhem alkoholu, který sice spotřební daně podléhá, ale jehož sazba je 0 %.

Daň z nemovitých věcí
Rovněž u této daně dochází k mnoha změnám. U těch, kterých se tato problematika týká, doporučujeme seznámit se s nimi podrobně. K tomu může služit např. výorný popis problematiky v článku Jana Korečka ve Finančním, daňovém a účetním bulletinu: Novela zákona o dani z nemovitých věcí – změny pro rok 2024 a … (dauc.cz)
Pouze ve stručnosti uvádíme, že sazba daně z nemovitých věcí se zvedá zhruba o 80 % z dosavadní hodnoty. U této daně má být v dalších letech uplatňován automatický valorizační mechanismus kopírující míru inflace. Vyšší výnos z této daně bude i nadále stoprocentním příjmem obcí.

Některé ostatní změny
Podnikatelé, kteří jako reklamní předměty pořizovali a posléze při různých příležitostech rozdávali svým zákazníkům a obchodním partnerům tiché víno opatřené logem firmy nebo výrobku či službou, které nabízí, tak budou moci učinit naposledy do konce tohoto roku. Od Nového roku již toto nebude možné.
Do zákona o daních z příjmů se nám vrací tzv. limitní vozidla. Vozidla kategorie M1, tedy osobní vozy, se budou moci promítnout do nákladů/výdajů formou odpisů pouze do hodnoty 2 mil. Kč. Částky přesahující tuto hranici budou tak muset být účtovány jako nedaňové. S tím úzce souvisí i maximální hodnota odpočtu DPH 420 000 Kč (21 % z 2 000 000 Kč).
Mimořádné odpisy bude možno aplikovat jen u nových vozidel s čistě elektrickým pohonem.
Cena dálniční známky pro vozidla do 3,5 t se skokově zvyšuje z 1500 na 2300 Kč, přičemž i zde má být uplatňován v příštích letech automatický valorizační mechanismus.
Zaměstnancům, kteří mají k dispozici firemní vozidlo i pro soukromé účely, je jako součást mzdy účtováno se všemi příslušnými dopady (daň z příjmů a odvody na zdravotní a sociální pojištění) 1 % z pořizovací ceny včetně DPH tohoto vozidla, resp. 0,5 %, jedná-li se o nízkoemisní vozidlo. V roce 2024 tato sazba klesne u vozidel na čistě elektrický pohon na 0,25 %.
Účetní jednotky, které realizují podstatnou část svých peněžních transakcí v cizí měně, budou moci od 1. 1. 2024 legálně v těchto měnách účtovat, přičemž je tato volba omezena na eura, americké dolary a britské libry. Prozatím bude muset být základ daně a daň přepočítány na české koruny a úhrada daně provedena taktéž v tuzemské měně.
V následujícím roce bude též možné tzv. nerealizované kurzové rozdíly nepromítat do základu daně. Vstup do režimu neuplatňování nerealizovaných kurzových rozdílů bude ovšem nutno správci daně oficiálně oznámit. O nerealizovaných kurzových rozdílech samozřejmě bude moci být účtováno i po vstupu do režimu, tyto pak ale budou na daňovém přiznání vyloučeny z daňové účinných nákladů.

V tomto i předchozích příspěvcích jsme se pokusili naznačit některé změny v daňové a účetní oblasti od roku 2024 na základě tzv. Konsolidačního balíčku. Naše příspěvky jsou publikovány v době, kdy legislativní změny ještě nebyly zveřejněny ve Sbírce zákonů. Proto mají pouze informativní charakter a nelze podle nich postupovat v konkrétních případech. Mají pouze za cíl upozornit naše čtenáře na nové podmínky, za kterých bude probíhat např. jejich podnikatelská činnost.

Příspěvěk byl publikován dne