Změny v účetnictví a daních v roce 2024 – 3. díl

Změny v oblasti zdravotního, nemocenského a sociálního pojištění
Základna pro výpočet sociálního pojištění u OSVČ již nebude vycházet z 25 % průměrné mzdy, v roce 2024 to bude tedy nejméně z 30 % průměrné mzdy, v roce 2025 nejméně z 35 % průměrné mzdy a v roce 2026 minimálně z 40 % průměrné mzdy, přičemž má být snížená základna zachována v prvních 3 letech podnikání. V roce 2024 tak dojde ke zvýšení minimální měsíční zálohy u OSVČ, která vykonává činnost jako hlavní, a to z 2 944 Kč na 3 852 Kč.

Od roku 2024 dochází ke zvýšení hranice ročního vyměřovacího základu pro OSVČ, který slouží pro výpočet ročního sociálního pojištění (pokud se pro výpočet nepoužije minimální vyměřovací základ), a to z aktuálních 50 % dílčího základu daně ze samostatné činnosti dle § 7 ZDP (pro rok 2023) na 55 %.

Způsob určení výše minimálních měsíčních záloh na zdravotní pojištění pro rok 2024 zůstává stejný jako doposud. Minimální měsíční záloha pro OSVČ v roce 2024, která tuto činnost vykonává jako hlavní, bude 2 968 Kč.

Zaměstnanci budou znovu povinni platit nemocenské pojištění, a to ve výši 0,6 % z hrubé mzdy, zaměstnavatelova sazba 2,1 % zůstává zachována. Jedná se o kompromis, aby mohly být zaměstnancům i nadále propláceny první 3 dny pracovní neschopnosti.

Poskytování zaměstnaneckých benefitů
Mezi zaměstnanecké benefity patří například příspěvky na kulturní a sportovní potřeby, rekreaci, poukazy na nákup výrobků zdravotnického charakteru, nadlimitní stravenky apod. Původně mělo dojít k úplnému zrušení jejich daňového a odvodového osvobození, nakonec však bylo nalezeno kompromisní řešení v podobě zastropování osvobození do výše poloviny průměrné mzdy ročně. Výše průměrné mzdy za rok 2023 ještě není známa, lze tedy očekávat, že uvedený strop bude někde na úrovni 21 500 Kč. Příspěvky, které hranici překročí, budou posuzovány jako součást mzdy, a budou tedy podléhat odvodům na zdravotní a sociální pojištění, jakož i dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti.


Další novinky a výkladová stanoviska budeme přinášet postupně v dalších aktualitách.

Příspěvěk byl publikován dne