Změny v účetnictví a daních v roce 2024 – 2. díl

Změny u daně z příjmů fyzických osob
Od 1.1.2024 zůstávají v platnosti sazby 15 a 23 %. Vyšší sazba, která se dosud odvíjela od čtyřnásobku průměrné mzdy, bude od roku 2024 svázána již jen s třínásobkem.
Pro zaměstnance to znamená, že do měsíční výše mzdy cca 120 tis. Kč bude uplatňována 15 % sazba, od této sumy pak 23 % sazba.

Nyní se jedná o částku 1 935 552 Kč ročně, jež vychází z měsíční hodnoty 161 269 Kč.
Přesná výše pro rok 2024 není známa, ta bude vyhlášena na počátku příštího roku Českým statistickým úřadem podle vývoje průměrné mzdy. Kdyby byla pro rok 2024 průměrná mzda hypoteticky stejná jako letos, jednalo by se o roční částku 1 451 664 Kč, po jejímž překročení by došlo k danění vyšší 23 % sazbou.
Dojde ke zrušení či omezení některých od základu daně odpočitatelných položek, což se nedotkne jen živnostníků, nýbrž i převážné většiny zaměstnanců.
Ruší se tzv. školkovné, které mělo kompenzovat náklady spojené s umístěním dítěte do předškolního zařízení a jehož maximální výše byla navázána na jednonásobek minimální mzdy, za rok 2023 se jedná o částku 17 300 Kč.
Pokud byly příjmy jednoho z manželů nižší než 68 000 Kč, přičemž se do této částky nezapočítává například rodičovský příspěvek, mohl druhý z manželů uplatnit slevu na dani na vyživovanou osobu ve výši 24 840 Kč. Tato daňová úleva bude od r. 2024 možná již jen u manželky/manžela pečující/-ho o dítě mladší 3 let.
Zcela se ruší sleva na studenta, která nabývala hodnot 335 Kč měsíčně, resp. 4 020 Kč ročně. Studenti tak nebudou poživateli žádných dalších daňových výhod.
Dále již nebude možné od základu daně odečíst příspěvky uhrazené odborové organizaci.

 

Další novinky a výkladová stanoviska budeme přinášet postupně v dalších aktualitách.

Příspěvěk byl publikován dne