Pořádáme seminář Elektronická podání pro finanční správu dne 30.9.2014 v Brně

Elektronizace daňové správy opět pokročila. Od 1. ledna 2014 se rozšířil počet podání, které je nutno podávat výhradně elektronicky. Zásadní změna se odehrála v oblasti DPH, kdy téměř veškerá přiznání musí být podána elektronicky. Připravili jsme pro vás odborný seminář, který vás s touto problematikou podrobněji seznámí.


Cílem semináře je provést posluchače celým procesem elektronických podání. Účastníci semináře tak získají přehled o podáních pro finanční správu, která je nutno učinit pouze elektronicky. Dále se budou moci seznámit s využitím datové schránky a Daňového portálu Finanční správy ČR.

Obsah semináře

  • Informace o podáních, která je nutné činit výhradně elektronicky
  • Povinné elektronické formy podání dle § 101a zákona o dani z přidané hodnoty
  • Informace o Pokynu D-349 (formát a struktura datové zprávy)
  • Praktické využití Daňového portálu finanční správy v praxi
  • Komunikace prostřednictvím Datové schránky

Komu je seminář určen?

Seminář je určen pro samostatně podnikající fyzické osoby, účetní pracovníky firem, statutární zástupce obchodních společností a pro všechny, kteří ve své praxi mohou využívat výhodný způsob elektronických podání.

  • Každý účastník obdrží Osvědčení o absolvování semináře a odborné materiály zpracované lektorem.
  • V ceně semináře je zahrnuto i drobné občerstvení – káva, čaj, sladké pečivo, chlebíčky.
Přednáší:Ing. Libor Kolařík – spolumajitel účetní a daňové kanceláře
Ing. Stanislav Mička – pracovník Generálního finančního ředitelství
Termín:úterý 30.9.2014 – od 9:00 do 14:00
Místo:Šmahova 112, Brno – Slatina
Cena:2000 Kč včetně DPH
Příspěvěk byl publikován dne