Pořádáme seminář Daňová kontrola podnikatelských subjektů dne 25.9.2014 v Brně

Daňová kontrola je nástrojem, kterým daňová správa prověřuje tvrzení daňových subjektů a ostatní okolnosti rozhodné pro správné stanovení daně. Daňová kontrola klade zvýšené nároky na daňové subjekty. Znalost práv a povinností podnikatele před zahájením a při vlastním průběhu daňové kontroly může zabránit doměření daně v nesprávné výši.

Cílem semináře je provést posluchače celým procesem daňové kontroly. Nastínění lhůt, zahájení, průběh a ukončení daňové kontroly. Ukázka sankcí a možnosti opravných prostředků proti rozhodnutím správce daně.

Obsah semináře

  • Lhůty pro zahájení daňového kontroly
  • Vazba na úschovu účetních písemností
  • Zahájení daňové kontroly
  • Práva a povinnosti daňového subjektu
  • Práva a povinnosti správce daně
  • Ukončení daňové kontroly
  • Sankce v daňové kontrole
  • Opravné prostředky proti výsledku daňové kontroly

Komu je seminář určen?

Seminář je určen pro samostatně podnikající fyzické osoby, účetní pracovníky firem, statutární zástupce obchodních společností a pro všechny, kteří se mohou setkat s daňovou kontrolou.

  • Každý účastník obdrží Osvědčení o absolvování semináře a odborné materiály zpracované lektorem.
  • V ceně semináře je zahrnuto i drobné občerstvení – káva, čaj, sladké pečivo, chlebíčky.
Přednáší:Ing. Libor Kolařík – spolumajitel účetní a daňové kanceláře
Ing. Stanislav Mička – pracovník Generálního finančního ředitelství
Termín:čtvrtek 25.9.2014 – od 9:00 do 14:00
Místo:Šmahova 112, Brno – Slatina
Cena:2000 Kč včetně DPH
Příspěvěk byl publikován dne