Podání Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2014

Nemáte-li ze zákona povinnost podávat správci daně Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2014 pouze elektronicky, lze využít několika způsobů, jak Přiznání platně podat.

V tomto příspěvku se zaměříme na způsob zpracování a podání Přiznání pomocí formuláře, který naleznete na Daňovém portálu Finanční správy České republiky na adrese https://adisepo.mfcr.cz. Tento způsob se nám zdá být nejvhodnější, jelikož umožňuje jednoduše s pomocí nápovědy vyplnit jednotlivé řádky a jako bonus zajišťuje kontrolu správnosti vyplnění Přiznání i po formální stránce.

Elektronické podání

Na výše uvedené stránce zvolíte kapitolu Elektronické formuláře a vyberete Daň z příjmů fyzických osob – od roku 2013 včetně (EPO2). Zobrazí se vám Úvodní stránka pro vyplnění formuláře.  Nyní již můžete zvolit postup podle nabízeného Průvodce, nebo vyplňovat jednotlivé stránky dle vlastního uvážení.

Po vyplnění každé stránky máte možnost zkontrolovat správnost zadaných údajů a jejich vzájemnou vazbu pomocí volby Kontrola stránky. V případě, že opravujete již jednou zadaný údaj, klikněte na volbu Přepočet a tím opravíte i navazující údaje na dané stránce.

Automatická kontrola nejčastějších chyb

Jakmile máte vyplněn celý formulář, spusťte Protokol chyb. Protokol buď ohlásí, že formulář je vyplněn bez chyb, nebo upozorní na objevené chyby, které lze ještě opravit.

Pokud formulář neobsahuje již žádné chyby, můžete postupovat následujícím způsobem:

  1. Přiznání vytisknout, vlastnoručně podepsat a zaslat doporučeně poštou správci daně, nebo podat osobně na podatelně vybraného územního pracoviště Finančního úřadu
  2. Máte-li Přiznání rozpracované a chcete jej dokončit později, můžete využít volbu Uložení pracovního souboru. Takto uložíte soubor na disk a pomocí volby Načtení souboru ho můžete znovu nahrát zpět do formuláře a pokračovat ve vyplňování např. další den
  3. Přiznání lze podat elektronicky bez toho, abyste je podepsali uznávaným elektronickým podpisem. Odešlete ho elektronicky a následně vytisknete nabízené Potvrzení podání učiněné datovou zprávou neopatřenou uznávaným elektronickým podpisem. Toto potvrzení vlastnoručně podepíšete a do 5 dnů doručíte správci daně osobně či poštou. Vlastní Přiznání již v tištěné podobě podávat nemusíte
  4. Máte-li zřízenou Datovou schránku, lze použít volbu Uložení k odeslání do Datové schránky a poté odeslat správci daně prostřednictvím své datové schránky. Takové podání je považováno za platně podané a doručené správci daně. Podobným způsobem lze odeslat Přiznání s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky
  5. Přiznání lze též odeslat elektronicky a podepsat uznávaným elektronickým podpisem. I v tomto případě je podání považováno za platně podané a doručené správci daně

Lze využít i export z účetních programů

Mnoho poplatníků a firem, kteří používají různé účetní softwary, může využít ve většině případů volby Načtení souboru a nahrát do formuláře data přímo z jejich účetnictví.

Zpracování a podání Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2014 za pomocí Daňového portálu Finanční správy České republiky umožňuje poměrně jednoduchým způsobem a bez chyb splnit zákonnou povinnost podání Přiznání.

Největšími výhodami je možnost využití nápovědy téměř u každého řádku formuláře, kontrola správnosti vyplnění, možnost provádění oprav, uložení rozpracovaného podání a několik možností podání zpracovaného formuláře.

V případě jakýchkoliv nejasností a potřeby poradit se obraťte na naši účetní a daňovou kancelář
e-mailem na adresu info@osnova.cz nebo telefonicky na číslo 728 881 522.

Přejeme vám mnoho úspěchů při zpracování vašeho Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2014 na Daňovém portálu Finanční správy České republiky.

Příspěvěk byl publikován dne