Na začátku roku 2014 dojde k rekodifikaci soukromého práva

Od 1. 1. 2014 dochází k důležitým změnám v oblasti soukromého práva, které se významným způsobem dotknou také podnikání a účetnictví. Pojďme se ve stručnosti podívat na zákony, jichž se změna týká.

Které zákony se mění?

  • Občanský zákoník (nová verze v elektronické podobě ke stažení zde)
  • Zákon o obchodních společnostech a družstvech, nebo také zákon o korporacích (ke stažení zde)

V souvislosti s komplexní změnou (rekodifikací) soukromého práva dochází též k významným změnám v oblasti daní a účetnictví. Těmto změnám a jejich dopadům na podnikatelskou veřejnost se budeme věnovat v našich dalších aktualitách.

Co znamená slovo rekodifikace?

Kodifikace je proces tvorby psaného práva ve formě zákoníku nebo řádu. V České republice jsou kodifikované právní předpisy uveřejňovány ve Sbírce zákonů. Častěji slyšíme především jeho české synonymum – uzákonění. Pod pojmem rekodifikace si tak lze představit novou, komplexní a významnou změnu části právního řádu. Pokud by se jednalo o menší či nahodilou změnu, lze hovořit o novelizaci.

Příspěvěk byl publikován dne