Informace ke lhůtám pro podání přiznání k dani z příjmů za rok 2021

Pro přiznání k dani z příjmů za rok 2021 platí základní lhůta do 1. 4. 2022.

Lhůta pro podání přiznání k dani z příjmů za rok 2021 se prodlužuje o měsíc v případě, že je přiznání podáno elektronicky a je tedy stanovena do 2. 5. 2022.

V případě, že přiznání za vás zpracovává a podává daňový poradce je lhůta stanovena do  1. 7. 2022. Plnou moc pro zpracování a podání přiznání daňovým poradcem stačí předložit správci daně rovněž až k 1. 7. 2022.

Daňové subjekty, kterým zákon ukládá povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, podávají přiznání ve lhůtě do 1. 7. 2022. V případě dobrovolného auditu však pro ně platí výše uvedené lhůty.

Pokud podáte přiznání k dani z příjmů později než ve stanovených lhůtách a toto zpoždění není delší než 5 pracovních dnů, nebude vám uložena žádná sankce. Pátý pracovní den však musí být přiznání doručeno správci daně, nikoliv např. odesláno poštou.

Pro úhrady daně z příjmů platí, že musí být ve lhůtách pro podání přiznání připsány na účet správce daně.

Doporučujeme sledovat informace Finanční správy ČR, zda nebudou přijata, vzhledem ke stávající pandemické situaci, nějaká opatření týkající se právě lhůt pro podání daňových přiznání.

Zde podáváme pouze základní informace. V případě potřeby podrobnějšího výkladu či dalších informací se obracejte na naši kancelář. Rádi vaše dotazy zodpovíme.

Příspěvěk byl publikován dne