Daňové a účetní novinky a PF 2018

Na samotný závěr roku nabízíme některé významnější novinky pro podnikatele v roce 2018.

Příjmy ze závislé činnosti budou podléhat srážkové dani, pokud v úhrnné výši nepřesáhnou 2500 Kč za měsíc. Doposud podléhaly srážkové dani pouze příjmy z dohod konaných mimo pracovní poměr do 10000 Kč za měsíc, jestliže nebylo podepsáno prohlášení k dani

Bude zvýšena minimální měsíční mzda na 12200 Kč dle Nařízení vlády č. 286/2017 Sb. Výše minimální mzdy má přímý vliv na stanovení celé řady dalších slev, dávek, výši pojistného a dalších.

Podnikatelé, kteří uplatňují výdaje procentem z příjmů (tzv. paušální výdaje), již budou moci uplatnit daňové zvýhodnění na dítě a slevu na manželku, avšak došlo ke snížení stropu těchto výdajů na polovinu: u příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a u příjmů z řemeslných živností z 1 600 000 Kč na 800 000 Kč, u příjmů z ostatních živností mimo řemeslných živností z 1 200 000 Kč na 600 000 Kč, u příjmů z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku z 600 000 Kč na 300 000 Kč, u jiných příjmů ze samostatné činnosti z 800 000 Kč na 400 000 Kč.

Dochází ke zvýšení daňového zvýhodnění na první dítě (na druhé a další děti platí zvýšení již za rok 2017) o 150 Kč, tj. na částku 1267 Kč měsíčně

Podnikatelé, OSVČ, musí počítat se zvýšením minimálních měsíčních záloh na sociální (důchodové) pojištění na částku 2 189 Kč a se zvýšením záloh na zdravotní pojištění ve výši 2 024 Kč

Zahraniční stravné stanovilo MF Vyhláškou č. 401/2017 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2018. Při pracovních cestách k našim sousedům v EU nedošlo, co se týče výše stravného, ke změnám oproti roku 2017.

 

Cestovní náhrady v roce 2018 ve srovnání s rokem 2017

Vyhláškou MPSV číslo 463/2017 Sb. se od 1. 1. 2018 se určuje sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravné a stanoví průměrná cena pohonných hmot.

Sazba základní náhrady
pro osobní silniční motorová vozidlarok 2017:3,90 Kčrok 2018:4,00 Kč
pro jednostopá vozidla a tříkolkyrok 2017:1,10 Kčrok 2018:1,10 Kč
Průměrné ceny PHM
benzin 95 oktanůrok 2017:29,50 Kčrok 2018:30,50 Kč
benzin 98 oktanůrok 2017:32,50 Kčrok 2018:32,80 Kč
motorová naftarok 2017:28,60 Kčrok 2018:29,80 Kč

 

Tuzemské stravné

Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel (státní a příspěvková sféra) zaměstnanci stravné podle § 176/1 zákoníku práce.

Doba trvání pracovní cesty20172018
5 až 12 hod.72 až 86 Kč78 až 93 Kč
12 až 18 hod.109 až 132 Kč119 až 143 Kč
nad 18 hod.171 až 205 Kč186 až 223 Kč

Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel (podnikatelská sféra) zaměstnanci stravné podle 163/1 zákoníku práce nejméně

Doba trvání pracovní cesty20172018
5 až 12 hod72 Kč78 Kč
12 až 18 hod109 Kč119 Kč
nad 18 hod171 Kč186 Kč

Sazby základních náhrad a průměrné ceny PHM platí pro OSVČ a zaměstnance, který použil pro pracovní cestu jiné vozidlo než vozidlo zaměstnavatele a cenu PHM nedoložil nákupním dokladem.

Nový tiskopis Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2017 má označení č. 255405 MFin 5405 – vzor č. 24. Poplatníci, kteří mají pouze příjmy ze závislé činnosti ze zdrojů na území ČR, budou moci učinit podání na zjednodušeném tiskopisu s označením 255405 MFin 5405/D – vzor č. 2

 
Na závěr přejeme našim klientům, spolupracovníkům a všem lidem dobré vůle mnoho zdraví a spokojenosti a dobré vykročení do nového roku 2018.

Příspěvěk byl publikován dne