Co je to Daňová informační schránka

Daňová informační schránka slouží pro poskytování informací ze strany finanční správy podnikatelům. Pozor, nezaměňujte tento pojem s Datovou schránkou, která je informačním systémem veřejné správy a nahrazuje např. klasický způsob doručování dokumentů v listinné podobě.

Na rozdíl od ní, obsahuje Daňová informační schránka vybrané informace z daňového řízení, které mohou být pro firmy a podnikatele velmi cenné a mohou jim ušetřit čas i finanční prostředky. Institut Daňové informační schránky je upraven v § 69 zák. č. 280/2009 Sb., daňový řád.

Mezi informace získané z Daňové informační schránky patří:

  • údaje o registraci firmy k jednotlivým daním na spravujícím finančním úřadu
  • stavy a obraty osobního daňového účtu firmy. Bez nutnosti návštěvy finančního úřadu je zpřístupněn přehled o daňových povinnostech firmy i o platbách, které firma uskutečnila nebo jí byly vráceny jako přeplatky z finančního úřadu
  • informace o zůstatku osobního daňového účtu k určitému dni. Lze tedy zjistit, zda k danému dni dluží firmy finančnímu úřadu na daních, či naopak správce daně eviduje u firmy daňový přeplatek
  • informace osobního daňového kalendáře, který obsahuje termínový přehled úkonů, které má firma vykonat ve vztahu k finančnímu úřadu
  • informace o písemnostech obsažených ve spisu firmy, který vede spravující finanční úřad. Jedná se vlastně o nahlížení do spisu firmy elektronickou formou

V současné době stále platí, že k přihlášení do Daňové informační schránky je potřeba vlastnit uznávaný elektronický podpis. Variantou je však také zmocnit např. účetní nebo daňovou kancelář, aby za daňový subjekt do Daňové informační schránky nahlížela a na základě smluvního ujednání zajišťovala pro firmu potřebné záležitosti vyplývající z povinností vůči finančnímu úřadu.

V případě podrobnějších dotazů v souvislosti s provozem Daňové informační schránky pro Vaši firmu se na nás můžete kdykoliv obrátit.

Příspěvěk byl publikován dne