Daňové a účetní novinky a PF 2018

Na samotný závěr roku nabízíme některé významnější novinky pro podnikatele v roce 2018.

Příjmy ze závislé činnosti budou podléhat srážkové dani, pokud v úhrnné výši nepřesáhnou 2500 Kč za měsíc. Doposud podléhaly srážkové dani pouze příjmy z dohod konaných mimo pracovní poměr do 10000 Kč za měsíc, jestliže nebylo podepsáno prohlášení k dani

Bude zvýšena minimální měsíční mzda na 12200 Kč dle Nařízení vlády č. 286/2017 Sb. Výše minimální mzdy má přímý vliv na stanovení celé řady dalších slev, dávek, výši pojistného a dalších.
Zobrazit celou novinku